Welkom op de Bernardusschool!

Uitdaging

Laat ieder kind stralen!

Gezonde school

4

Van harte welkom op de website van onze school

Naast de zichtbare hoofdstukken in het hoofdmenu kunt u onder het kopje "downloads" op deze pagina belangrijke documenten vinden zoals de schoolgids, aanmelden enz.

Wilt u een kijkje komen nemen in onze school? Neem dan contact op en maken we een afspraak voor een rondleiding. Dan kunnen we u vertellen over de Bernardusschool én u kunt de sfeer proeven. 
De rondleiding kan plaastsvinden onder schooltijd, dan ziet u onze kinderen en leerkrachten ook aan het werk. Komt buiten schooltijd u beter uit? Dat kan natuurlijk ook.

info@bs-bernardus.nl     tel: 0135199345

Als medegebruiker van de multifunctionele accommodatie (MFA) Bremerpoort nemen we met de Bernardusschool een centrale plaats in binnen de Ulicotense samenleving. Op deze mooie locatie werken we in een open opzet en met een mix van klassikale en individuele aandacht aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Onze moderne manier van lesgeven zorgt ervoor dat kinderen zichzelf permanent uitdagen en maximaal gemotiveerd blijven.

Naast de standaard lesstof stimuleren onze leerkrachten de leerlingen actief op zoek te gaan naar hun eigen interesses en talenten. Dat doen we door bij de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) onze lesstof tot een vast basisniveau klassikaal aan te bieden. Daar bovenop gaat iedere leerling individueel of in kleine groepen aan de slag met eigen onderzoeksvragen, passend bij zijn of haar niveau. De kinderen kiezen zelf over welke onderwerpen ze meer willen weten, gaan op zoek naar antwoorden en maken daar bijvoorbeeld een presentatie van. Rekenen, taal en lezen geven we volgens een meer klassieke methode, omdat deze vakken zich juist daar meer voor lenen.

Uit de praktijk blijkt dat leerlingen dankzij deze aanpak zichtbaar enthousiast en beter gemotiveerd aan het werk zijn. Ze onthouden ook beter wat ze leren. Bijkomend voordeel is dat onze leerkrachten in de gemengde klassen hun aandacht optimaal over alle kinderen kunnen verdelen. Zo lukt het ons als kleine school in een qua omvang bescheiden dorp toch om eigentijds onderwijs van een hoog niveau aan te bieden.

De Bernardusschool maakt onderdeel uit van een Integraal Kindcentrum. Met de peuterspeelzaal zorgen we voor een doorgaande leerlijn. Deze trekken we zelfs door naar het voortgezet onderwijs, dankzij onze samenwerking met scholengemeenschap De laSalle in Baarle-Nassau.

Meer nog dan in een grote stad, kun je een school in een kleine gemeenschap niet los zien van zijn omgeving. We nemen deel aan activiteiten in het dorp en slagen erin om ook binnen school de gemoedelijkheid te creëren die kenmerkend is voor Ulicoten. Tegelijkertijd richten we onze blik nadrukkelijk naar buiten, zodat ieder kind na groep 8 zo goed mogelijk is voorbereid op de volgende stap in zijn ontwikkeling.