Aanmelden

Aanmeldprocedure 
Vanaf 4 jaar mogen kinderen in Nederland naar de basisschool. U bent bij ons van harte welkom voor een kennismaking en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de locatiecoördinator: Jessica Peters - jessicapeters@hetgroenelint.nl. Tijdens de rondleiding kunnen wij u alles over de school vertellen en kunt u sfeer proeven. 
 
Na de rondleiding kunt u desgewenst een aanmeldformulier en intakeformulier meenemen. Wanneer u beslist om uw kind op onze school aan te melden, ontvangen wij graag het volledig ingevulde aanmeldformulier en intakeformulier retour.  
Na de aanmelding van uw kind bekijken wij de ontvangen gegevens en nemen we, met uw toestemming, contact op met de voorschoolse voorziening of de vorige basisschool indien hier sprake van is.  
Aan de hand van deze gegevens bepalen we of wij uw kind voldoende zorg kunnen bieden. Is dit het geval, dan is uw kind van harte welkom op de Bernardusschool. Hebben wij hierover twijfels of kunnen wij niet de juiste zorg bieden, maken wij dit binnen 6 weken kenbaar aan u. Wij zullen dan met u in gesprek gaan, om te kijken wat een juiste plaats is voor uw kind.  
 
Kent u onze school al en/of heeft u geen behoefte aan een rondleiding? Download dan hier het aanmeldformulier. Wij ontvangen het volledig ingevulde aanmeldformulier graag van u. Tevens willen we u vragen het intakeformulier in te vullen, zodat wij een zo volledig mogelijk beeld van uw kind hebben. Download het intakeformulier hier
 
Wendagen 
Heeft uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden bereikt, dan heeft u de mogelijkheid om uw kind maximaal 4 dagdelen (ochtenden of middagen) te laten wennen in de groep. Dit is echter geen verplichting, maar een gelegenheid voor uw kind om de klas en de school te leren kennen. De wendagen worden, in samenspraak met u, door de leerkracht van groep 1-2 ingepland. 

Zorgplicht:
Natuurlijk zijn alle kinderen bij ons welkom. In sommige gevallen kunnen wij echter niet voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind(eren) In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven voor welke leerlingen wij onderwijs kunnen verzorgen. Indien dit niet het geval blijkt na de aanmelding hebben wij zorgplicht. Dit wil zeggen dat we samen met u gaan kijken welke vorm van onderwijs of welke school het beste bij uw kind(ere) past, U kunt de beschrijving bij U kunt de omschrijving bij downloads vinden op deze website vinden.