Missie en visie

 Missie en visie:

Onze visie: “Ieder kind is uniek en waardevol”

De Bernardusschool is een kleine dorpsschool waar kinderen ontdekkend en onderzoekend leren op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief vlak. Gedurende de basisschoolperiode dagen wij onze kinderen uit zich te ontwikkelen tot tieners met een, op de toekomst gericht, positief zelfbeeld.
Op de Bernardusschool werkt ieder kind aan een vaste basis én aan eigen, persoonlijke doelen. Ieder kind ontwikkelt zich tot een eigen persoon met eigen vaardigheden om zich in de toekomst verder te kunnen ontplooien.

Onze missie: "Laat ieder kind stralen!"

Dit betekent dat wij alle keuzes die wij maken, toetsen aan deze missie. Wij willen ieder kind laten stralen op diverse gebieden.
Een paar voorbeelden hiervan: Dat kinderen goed in hun vel zitten, eigenaar zijn van hun leerproces, zichzelf kunnen presenteren, leren voor zichzelf op te komen, "stralen" in hun (cognitieve) ontwikkeling, in samenwerken, in samenspelen, in plezier maken en trots zijn op zichzelf.
We willen ons verder (door)ontwikkelen naar een school waar kindgericht wordt gewerkt, waarbij we onze kinderen ruimte geven om talenten te ontdekken en ontwikkelen.Tegelijkertijd geven we een gedegen vaste basis mee aan kennis en vaardigheden.
Om deze visie op onderwijs te continueren voor de periode 2023-2027 is een nieuw schoolplan 2023- 2027 geschreven in doorgaande lijn met het vorige schoolplan, met verscherpte en aangepaste actiepunten die moeten leiden tot onderwijs waarin, naast een vaste basis, talentontwikkeling bij kinderen centraal staan. Waarbij we niet over kinderen praten, maar mét kinderen praten, om zo samen tot een optimale ontwikkeling te komen.
Bernardus staat dan ook voor een inspirerende school die in sterke verbinding met de omgeving Wij omarmen een duurzame aanpak in alle facetten van onderwijs en beleid, met oog voor een goede relatie met onze directe omgeving en de wereld om ons heen.
Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken we met een nieuw schoolplan 2023-2027 ingericht vanuit het Koersplan 2023 -2027 van onze stichting.
Wij zullen in deze periode werken aan: Basisvaardigheden, Afstemmen en borgen, Opbrengsten, Hoge verwachtingen, Partnerschap en communicatie, Digitaal fit, Groen, gezonden duurzaam, borging en doorontwikkeling, werkdruk, teamcultuur, en SEO. Informatie hierover is beschikbaar op onze website onder downloads