Leerlingenzorg

 Passend Onderwijs

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. 
Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner. 
Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden, maar in sommigen gevallen hebben we behoeft aan meer expertise. In zo’n geval kunnen we een beroep doen op specialisten verbonden aan het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. (RSV) en/of Edux (het onderwijsadviesbureau waar wij als school gebruik van maken) en/of CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Samen met hen en u gaan we bekijken welke hulp nodig is om uw kind optimaal te kunnen begeleiden. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind.